Tir

Tir S4/C

Ges i ’ngeni yn y lle ’ma.

’Da pridd yn ’yn ’sgyfaint a glaw ar ’y nghron i.

Dou gan acer.

Caeau llydan, cloddie trwchus a toreth o borfa wyrddlas.

Y Ddrama

Y Ddrama

logo_s4c
Gwyliwch ddrama wledig newydd S4C – Tir
Dydd Sul 16 Mehefin am 830yh

Gwreiddiau

Gwreiddiau

logo_thegen
Tir Sir Gar

Hanes Teulu – Tynged Fferm

gan Marc Rees a Roger Williams

Pan mae ffermwr yn cwympo’n dost daw teulu at ei gilydd i drafod dyfodol y fferm. Fydd un o’r plant yn barod i gadw’r traddodiad teuluol yn fyw? Beth yw perthynas y genhedlaeth ifanc â’r tir? Beth sy’n cael ei golli wrth i bobl roi’r gorau i ffermio a gadael cefn gwlad?

Roedd Tir Sir Gâr yn ddigwyddiad unigryw gan Theatr Genedlaethol Cymru yn archwilio’r her sy’n wynebu ffermwyr a’r newidiadau cymdeithasol sy’n digwydd yng nghefn gwlad Cymru heddiw. Bu’n pontio dau safle yng Nghaerfyrddin – yr amgueddfa sirol yn Abergwili a Neuadd Sant Pedr yng nghanol y dre.


Gan: Marc Rees
Gwneuthurwr ffilmiau: Simon Clode
Cerddoriaeth: Victoria Ashfield


Ffilmiau
Gwylio a gadael sylw

Rhidyll

#1

Haearn Serio

#2

Bricsen

#3

Jwg

#4

Basged

#5

Cwpan

#6

Llwy Garu

#7

Pocedi

#8

Beibl

#9

Aderyn

#10

Mwyn

#11

Llun

#12

Ffilmiau artistiaid

Pensaerniaeth

Gwleidyddiaeth

Tirlun

Llafur

Anifeiliaid

Eich gwrthrychau chi
Rhannwch eich stori
Oes gennych chi wrthrych diddorol ag iddo stori? Neu drysor teuluol sy’n adrodd stori cenedlaethau’r gorffennol?

Anfonwch eich stori atom ni gyda llun o’r gwrthrych (os oes llun ar gael). Byddwn ni’n cyhoeddi’r straeon gorau ar y wefan.

Enw

Ebost

Stori

Llun (dewisol)

Tu ôl i’r camera

Dydd #2

Dydd #3

Dydd #4

Dydd #5

Dydd #6

Dydd #7

Dydd #8

(English) Tweets
 

Seiat

Seiat

Trefnwyd cyfres o sgyrsiau rhad ac am ddim gan Theatr Genedlaethol Cymru er mwyn ymchwilio i themâu’r prosiect theatrig Tir Sir Gâr

Gwyliwch y sgyrsiau a recordiwyd yng Nghaerfyrddin

 • Seiat #1

  Carreg a Chân | Awen Martha Llwyd

 • Seiat #2

  Cig a Gwaed | Olyniaeth i’r dyfodol i denantiaid

 • Seiat #3

  Pensaraernïaeth | Tai a thai mas

 • Seiat #4

  Gwleidyddiaeth | Amseroedd terfysglyd yng Nghaerfyrddin

 • Seiat #5

  Llafur | Offer gwaith

 • Seiat #6

  Anifeiliaid | Hud, lledrith a gwyddoniaeth

 • Seiat #7

  Egin | Holl liwie’r enfys

 • Seiat #8

  Marchnad | Bywyd gyda Bwyd

 • Seiat #9

  Crefydd | Lles y ffermwr

 • Seiat #10 Rhan 1

  Addysg | Y ffordd o ddysgu am sampleri a thecstilau

 • Seiat #10 Rhan 2

  Addysg | Y ffordd o ddysgu am sampleri a thecstilau

 • Seiat #11

  Trawsnewid | Pwrpas Amgueddfa? Cadw’r gwrthrychau’n gynnes

 • Seiat #12

  Tirwedd | Sut mae’n ffurfio ac ysgogi’r broses greadigol


Seiat #1

Carreg a Chân | Awen Martha Llwyd

Seiat #2

Seiat #3

Pensaraernïaeth | Tai a thai mas

Seiat #4

Gwleidyddiaeth | Amseroedd terfysglyd yng Nghaerfyrddin

Seiat #5

Llafur | Offer gwaith

Seiat #6

Anifeiliaid | Hud, lledrith a gwyddoniaeth

Seiat #7

Egin | Holl liwie’r enfys

Seiat #8

Marchnad | Bywyd gyda Bwyd

Seiat #9

Crefydd | Lles y ffermwr

Seiat #10 Rhan 1

Addysg | Y ffordd o ddysgu am sampleri a thecstilau

Seiat #10 Rhan 2

Addysg | Y ffordd o ddysgu am sampleri a thecstilau

Seiat #11

Trawsnewid | Pwrpas Amgueddfa? Cadw’r gwrthrychau’n gynnes

Seiat #12 rhan 1

Tirwedd | Sut mae’n ffurfio ac ysgogi’r broses greadigol

Seiat #12 Rhan 2

Tirwedd | Sut mae’n ffurfio ac ysgogi’r broses greadigol

Ymunwch â ni

Ymunwch â ni

logo_s4c

Wythnos Cynefin ar S4C 9 – 16 Mehefin

Gwylia’r clip isod am ragflas o Tir a’r rhaglenni eraill sy’n rhan o’r tymor i ddathlu Cymru wledig.

Rhaglenni tymor Cynefin…

Sul 9/06/13
20.00 : Bois Nantllwyd
21.00 : Martha Jac a Sianco

Llun 10/06/13
21.30 : Byw yng Nghefn Gwlad

Mawrth 11/06/13
22.00 : Un Teulu, Mil o Flynyddoedd, Un Fferm
22.30 : Y Ty Cymreig: Sir Gâr

Mercher 12/06/13
20.25 : Trysor Sir Gâr
21.30 : Dyn y Ceffylau

Sadwrn 15/06/13
20.30 : Cefn Gwlad: Y Mynydd Du
21.30 : Sleep Furiously

Sul 16/06/13
20.30 : Tir

Gwyliwch raglenni gwych eraill ar S4/C


Hafan S4CClicAmserlenniRhaglenni

(English) Script 2
Glanne’r Tywi, caeau, pridd

Caerfyrddin, cartre’, teulu, fi

Moridunum, lla’th a chig
Câr Sir Gâr
Mae’r llyfryn hwn, a gomisiynwyd ac a gynhyrchwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru, yn dathlu amrywiaeth o ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd o fewn Sir Gâr. Maent yn enghreifftiau go iawn o gwmnïau sy’n parhau â thraddodiadau cynhyrchu bwyd yn llwyddiannus mewn rhan o Gymru lle y bu amaethyddiaeth yn bwysig erioed.